Wat zijn de voordelen van elektrisch en gedeeld rijden? | Testrijders

U bent hier

Wat zijn de voordelen van elektrisch en gedeeld rijden?

Elektrische wagens worden betaalbaar

Bij elektrische een wagen is het belangrijk om te kijken naar de Total Cost of Ownership (TCO): door de lage verbruiks- en onderhoudskosten en belastingvoordelen is het rijden met een elektrische wagen niet veel duurder. Tegen 2022 worden 65 nieuwe modellen verwacht, ook in middenklassewagens en met een langer rijbereik. Sinds 2010 worden batterijen gemiddeld 22% per jaar goedkoper, tegen 2022 wordt daarom verwacht dat er geen prijsverschil meer zal zijn met conventionele wagens.

Voor het aanbod van elektrische wagens klik hier

Een elektrische auto is milieuvriendelijker

Een elektrisch voertuig (EV) stoot - zelfs met huidige energiemix in België - 65% minder CO2 uit dan een dieselwagen en geen stikstof en fijnstof motoremissies tijdens het rijden. Elektrische wagens zorgen daardoor voor een betere luchtkwaliteit. De Vlaamse overheid hanteert voor wagens het begrip ‘ecoscore’, dat een indicatie geeft van de globale milieuvriendelijkheid van een voertuig. Hiervoor worden verschillende schade-effecten in rekening gebracht: broeikaseffect, luchtkwaliteit (gezondheidseffecten & effecten op ecosystemen), milieu-impact van de productie en distributie van de brandstof/energie en geluidshinder. Elektrische wagens hebben de hoogste ecoscore van om en bij 85.   

Om het duurzame plaatje te doen kloppen is het van groot belang dat elektrische wagens worden geladen met groene stroom. Onze partner Blue Corner werkt met groene stroomcertificaten van Ecopower voor de laadpalen die ze voor de Testrijders plaatsen. Ecopower is een burgercoöperatie voor hernieuwbare energie die stroom produceert uit zon, wind en waterkracht in België. 

En de batterijen dan? Vandaag gaat minder dan 10% van de wereldproductie van kobalt naar batterijen voor elektrische auto’s (ten op zichte van één derde voor smartphones, tablets en andere elektronica). De sector zet zich intussen al meer in om een strikte etische code te hanteren bij de kobaltontginning. Tegen 2020 plant de Europese Commissie bovendien om haar richtlijnen rond batterijen bij te stellen. Strengere wetgeving kan het uitfaseren van kobalt in batterijen bevorderen en markspelers aanzetten om meer in te zetten op recyclage en hergebruik. Dit zal in de toekomst helpen om het tekort aan kobalt op te vangen. Onze partner Nissan zet zich alvast in om gebruikte batterijen een tweede leven te geven. In 2018 werd het grootste Europese energie-opslagsysteem met hergebruikte batterijen ingeschakeld in de Amsterdam ArenA. 

Voor meer informatie over de milieu-impact klik hier.

Laden kan thuis, op het werk en publiek

Er staat in Vlaanderen al heel wat publieke laadinfrastructuur voor EV’s en ze wordt nog voortdurend uitgebreid. Een goed overzicht vind je hier. Een laadsessie kan je activeren met een laadpas of smartphone en bijhorende app. Met de nieuwe generatie elektrische wagens rij je gemakkelijk 200 kilometer aan een stuk. Dit is zeker voldoende afstand als je weet dat voertuigen gemiddeld 25 km per dag rijden en dat privéwagens zelfs 90% van de tijd stilstaan. Bovendien wordt er 70% thuis geladen, 20% op het werk en slechts 10% publiek. Om de gebruikers van elektrische voertuigen te verlossen van de zogenaamde ‘range anxiety’ is een goed gespreide basisinfrastructuur van laadpalen in heel Vlaanderen noodzakelijk. Het gaat dan over laadpalen op strategische plaatsen waar veel bezoekers komen en gedurende een bepaalde tijd parkeren (naast snelladers op belangrijke knooppunten en langs belangrijke hoofdwegen). Om de uitbouw van deze basisinfrastructuur te verzekeren en te versnellen wordt aan de distributienetbeheerders voor elektriciteit een openbare dienstverplichting opgelegd zodat via een jaarlijks quotum in totaal 5000 laadpunten zijn geïnstalleerd tegen 2020. 

Voor meer informatie omtrent het laden klik hier.

Gedeeld rijden is goed voor het milieu, de buurt en je portemonnee 

Bij autodelen maken meerdere personen om beurt gebruik van één (of meer) wagen(s). De wagen wordt dus gebruikt wanneer hij nodig is. Autodelen biedt daarom grote milieu- , sociale en economische voordelen. Het vermindert het aantal auto’s, het aantal files, de CO2 uitstoot, de parkeerdruk, je leert meer mensen kennen en de individuele kost voor het gebruik van een wagen is kleiner. Elektrisch autodelen is een duurzaam en flexibel alternatief voor het bezit van een wagen. Kortom, het is interessant voor jezelf en de maatschappij.

Voor meer informatie over autodelen klik hier.